• zdjęcie z posiedzenia Rady Rozwoju

    Rozwój Lokalny – podsumowanie konsultacji

    Do 4 września 2020 r. mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny. Projekty mogły mieć charakter inwestycyjny i tzw. miękki oraz miały odpowiadać na potrzeby wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta. Łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od mieszkańców, 3 od organizacji pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach konsultacji wpłynął również 1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do propozycji działań w ujęciu ogólnym. Z uwagi na cenne wskazówki i zbieżność podejścia do rozwoju miasta, większość spostrzeżeń znajdzie odniesienie w dokumentach projektowych.…

  • „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości” – tak to widzę. Znamy zwycięzców konkursu

    28 sierpnia 2020 r. komisja konkursowa w składzie: Izabela Śliwińska ‒ zastępca prezydenta miasta, Iwona Sudak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Izabela Młynarczyk z Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu oraz Marzanna Majewska i Iwona Jabłońska z Miejskiego Centrum Kultury dokonała oceny prac, które wpłynęły na konkurs „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości – tak to widzę” organizowany przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Miejskie Centrum Kultury w ramach Programu Rozwój Lokalny. Celem konkursu, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, było m.in. poznanie potrzeb i wizji najmłodszych mieszkańców w zakresie rozwoju naszego miasta, rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej dzieci, a także podnoszenie świadomości społecznej w…