O Programie

Tomaszów Mazowiecki otrzymał możliwość udziału w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program jest adresowany do małych i średnich miast i ma stanowić odpowiedź na najważniejsze problemy, z jakimi się borykają. Kluczowym wyzwaniem dla tych miast jest wdrażanie standardów dostępności, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, a także poprawa czystości powietrza. Operatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Najbliższe miesiące to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem wartościowej Kompletnej Propozycji Projektu w szczególności Planu Rozwoju Lokalnego i komplementarnego z nim Planu Rozwoju Instytucjonalnego. W dokumentach miasto musi odnieść się m.in. do wymiaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego.
Udział w projekcie jest olbrzymią szansą na pozyskanie dofinansowania w wysokości do 10 mln euro na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne). Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z tego 60% można przeznaczyć na inwestycje, a 40% na tzw. działania miękkie.

Więcej informacji o Programie: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/

Zespół Miejski

Nad procesem tworzenia projektu czuwał Zespół Miejski. W jego skład wchodzą pracownicy Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, radni Rady Miejskiej, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele sektora pozarządowego. Jednakże kluczowymi interesariuszami są dla nas mieszkańcy. To właśnie na głos tomaszowian najbardziej liczymy. A im większa aktywność mieszkańców, tym większe szanse na zdobycie środków na rozwój naszej lokalnej społeczności.

Kto nas wspiera

Zespół Miejski wspiera grupa doradców delegowana przez partnera Programu „Rozwój Lokalny” – Związek Miast Polskich.
Oto nasi doradcy:


Justyna Pietrzykowska – ma kilkanaście lat doświadczenia w bankowości korporacyjnej, w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw. Konsultantka ds. zarządzania strategicznego i finansowego oraz trenerka ds. finansów samorządów i projektów europejskich. W ZMP jest członkinią zespołu horyzontalnego ds. finansów i rozwoju instytucjonalnego.


Mirosław Mękarski – nauczyciel, urzędnik, samorządowiec, współzałożyciel kilku stowarzyszeń. Wykazuje się wiedzą, doświadczeniem zawodowym i aktywnością społeczną związanymi z oświatą, kulturą, sportem, turystyką i pomocą społeczną. Pracował w szkołach różnych typów, kuratorium oświaty, urzędzie gminy (sekretarz), urzędzie miasta (wiceburmistrz), starostwie powiatowym. Realizował projekty, starając się przekraczać granice dzielące różne sfery, łącząc natomiast podmioty, instytucje, źródła finansowania.


Kazimierz Pałasz – w samorządzie działa od 25 lat. Przez 16 lat był prezydentem miasta. W tym okresie (1994-2010) reprezentował miasto w Związku Miast Polskich, przez 12 lat w Zarządzie ZMP, w tym 8 lat jako wiceprezes. Reprezentował Związek Miast Polskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w Radzie Zamówień Publicznych oraz Radzie Programowej „Lider Polskiej Ekologii”. Przez 8 lat jako radny województwa wielkopolskiego (2010-2018) zajmował się problematyką statutową, ochrony środowiska oraz gospodarki, będąc przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym komisji, był wiceprzewodniczącym Sejmiku.