• Powstała strona internetowa projektu

    Z przyjemnością informujemy, iż udostępniona została strona internetowa projektupn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -2021 http://rozwojlokalny.tomaszow-maz.pl Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami o samym projekcie i jego komponentach, partnerach projektu oraz aktualnych wydarzeniach z nim związanych.Wkrótce więcej informacji. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

  • TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

    Projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”korzysta z dofinansowania o wartości 15 337 377,70 PLNotrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim. www.eeagrants.pl

  • Młodzież o Tomaszowie

    Za nami kolejne warsztaty. Tym razem na temat miasta wypowiadali się młodzi mieszkańcy – studenci i licealiści. To trzecie tego typu spotkanie, podczas którego dokonywano podsumowania procesu diagnozy sytuacji społecznoekonomicznej miasta. Rezultatem tych warsztatów jest identyfikacja kluczowych wyzwań stojących przed miastem, a także zdefiniowanie obszarów kluczowej interwencji, które z kolei będą punktem wyjścia do definiowania programu rozwoju miasta w szczególności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i instytucjonalnych. Mimo młodego wieku, uczestnicy spotkania wykazali się bardzo bogatą wiedzą o mieście. Dziękujemy za tak liczne wskazówki, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Kolejnym etapem prac projektowych będzie przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich mieszkańców Tomaszowa. Na podstawie wyników dowiemy się, które czynniki rozwoju…