Młodzież o Tomaszowie

Za nami kolejne warsztaty. Tym razem na temat miasta wypowiadali się młodzi mieszkańcy – studenci i licealiści. To trzecie tego typu spotkanie, podczas którego dokonywano podsumowania procesu diagnozy sytuacji społecznoekonomicznej miasta. Rezultatem tych warsztatów jest identyfikacja kluczowych wyzwań stojących przed miastem, a także zdefiniowanie obszarów kluczowej interwencji, które z kolei będą punktem wyjścia do definiowania programu rozwoju miasta w szczególności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i instytucjonalnych. Mimo młodego wieku, uczestnicy spotkania wykazali się bardzo bogatą wiedzą o mieście. Dziękujemy za tak liczne wskazówki, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać.

Kolejnym etapem prac projektowych będzie przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich mieszkańców Tomaszowa. Na podstawie wyników dowiemy się, które czynniki rozwoju są dla miasta najważniejsze. Liczymy na szerokie zaangażowanie. Ankieta będzie dostępna jeszcze w tym tygodniu.