Rozwój Lokalny Tomaszowa Mazowieckiego

Tomaszów Mazowiecki uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program jest adresowany do małych i średnich miast i ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak m.in. wdrażanie standardów dostępności, czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, poprawa czystości powietrza.
Najbliższe miesiące to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem wartościowej Kompletnej Propozycji Projektu w szczególności Planu Rozwoju Lokalnego i komplementarnego z nim Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
W projekcie miasto musi odnieść się m.in. do wymiaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Nad procesem realizacji projektu czuwa Zespół, ale do współtworzenia ścieżki rozwoju naszego miasta zapraszamy wszystkich mieszkańców. Informacje nt. projektu będą ukazywały się na dedykowanej stronie internetowej www.rozwoj.tomaszow-maz.pl
Im większa aktywność mieszkańców, tym większe szanse na zdobycie środków na rozwój naszej lokalnej społeczności.