Aktualności

 • Powstała strona internetowa projektu

  Z przyjemnością informujemy, iż udostępniona została strona internetowa projektupn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -2021 http://rozwojlokalny.tomaszow-maz.pl Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami o samym projekcie i jego komponentach, partnerach projektu oraz aktualnych wydarzeniach z nim związanych.Wkrótce więcej informacji. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 • TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

  Projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”korzysta z dofinansowania o wartości 15 337 377,70 PLNotrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim. www.eeagrants.pl

 • zdjęcie z posiedzenia Rady Rozwoju

  Rozwój Lokalny – podsumowanie konsultacji

  Do 4 września 2020 r. mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny. Projekty mogły mieć charakter inwestycyjny i tzw. miękki oraz miały odpowiadać na potrzeby wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta. Łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od mieszkańców, 3 od organizacji pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach konsultacji wpłynął również 1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do propozycji działań w ujęciu ogólnym. Z uwagi na cenne wskazówki i zbieżność podejścia do rozwoju miasta, większość spostrzeżeń znajdzie odniesienie w dokumentach projektowych.…

 • „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości” – tak to widzę. Znamy zwycięzców konkursu

  28 sierpnia 2020 r. komisja konkursowa w składzie: Izabela Śliwińska ‒ zastępca prezydenta miasta, Iwona Sudak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Izabela Młynarczyk z Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu oraz Marzanna Majewska i Iwona Jabłońska z Miejskiego Centrum Kultury dokonała oceny prac, które wpłynęły na konkurs „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości – tak to widzę” organizowany przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Miejskie Centrum Kultury w ramach Programu Rozwój Lokalny. Celem konkursu, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, było m.in. poznanie potrzeb i wizji najmłodszych mieszkańców w zakresie rozwoju naszego miasta, rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej dzieci, a także podnoszenie świadomości społecznej w…

 • Pomysły na rozwój miasta – zgłoś projekt!

  Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny do przygotowywanego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki projektu, w którym możemy wywalczyć do 40 mln zł dofinansowania. Zebrane propozycje będą stanowiły podstawę do opracowania listy przedsięwzięć, odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszej społeczności. Zgłoszenia mogą mieć charakter inwestycyjny oraz społeczny, mogą też stanowić przedsięwzięcie mieszane, tj. zawierające zarówno aspekt miękki jak i inwestycyjny. Ważne jest także, aby wpisywał się w katalog przedsięwzięć zgodny z regulaminem naboru w ramach programu Rozwój Lokalny – do pobrania poniżej. Celem konsultacji jest zebranie propozycji pomysłów/przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, wpłyną na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności…