• Konsultacje społeczne

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do wypełniania krótkiej ankiety konsultacyjnej, która ma na celu poznanie opinii nt. posiadanych zasobów i produktów miasta. Chcemy też dowiedzieć się, które czynniki rozwoju są Waszym zdaniem najistotniejsze. Konsultacje…

  • Młodzież o Tomaszowie

    Za nami kolejne warsztaty. Tym razem na temat miasta wypowiadali się młodzi mieszkańcy – studenci i licealiści. To trzecie tego typu spotkanie, podczas którego dokonywano podsumowania procesu diagnozy sytuacji społecznoekonomicznej miasta. Rezultatem tych…