• zdjęcie z posiedzenia Rady Rozwoju

  Rozwój Lokalny – podsumowanie konsultacji

  Do 4 września 2020 r. mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny. Projekty mogły mieć charakter inwestycyjny i tzw. miękki oraz miały odpowiadać na potrzeby wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta. Łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od mieszkańców, 3 od organizacji pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach konsultacji wpłynął również 1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do propozycji działań w ujęciu ogólnym. Z uwagi na cenne wskazówki i zbieżność podejścia do rozwoju miasta, większość spostrzeżeń znajdzie odniesienie w dokumentach projektowych.…

 • „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości” – tak to widzę. Znamy zwycięzców konkursu

  28 sierpnia 2020 r. komisja konkursowa w składzie: Izabela Śliwińska ‒ zastępca prezydenta miasta, Iwona Sudak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Izabela Młynarczyk z Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu oraz Marzanna Majewska i Iwona Jabłońska z Miejskiego Centrum Kultury dokonała oceny prac, które wpłynęły na konkurs „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości – tak to widzę” organizowany przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Miejskie Centrum Kultury w ramach Programu Rozwój Lokalny. Celem konkursu, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, było m.in. poznanie potrzeb i wizji najmłodszych mieszkańców w zakresie rozwoju naszego miasta, rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej dzieci, a także podnoszenie świadomości społecznej w…

 • Pomysły na rozwój miasta – zgłoś projekt!

  Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny do przygotowywanego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki projektu, w którym możemy wywalczyć do 40 mln zł dofinansowania. Zebrane propozycje będą stanowiły podstawę do opracowania listy przedsięwzięć, odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszej społeczności. Zgłoszenia mogą mieć charakter inwestycyjny oraz społeczny, mogą też stanowić przedsięwzięcie mieszane, tj. zawierające zarówno aspekt miękki jak i inwestycyjny. Ważne jest także, aby wpisywał się w katalog przedsięwzięć zgodny z regulaminem naboru w ramach programu Rozwój Lokalny – do pobrania poniżej. Celem konsultacji jest zebranie propozycji pomysłów/przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, wpłyną na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności…

 • Tomaszów Mazowiecki w przyszłości ‒ konkurs

  Jak wyobrażasz sobie nasze miasto za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat? Co chciałabyś/chciałbyś zmienić? Czego brakuje, żeby żyło się lepiej? Na te i podobne pytania mogą odpowiedzieć najmłodsi tomaszowianie, biorąc udział w konkursie pn. „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości – tak to widzę”. Konkurs, którego celem jest m.in. poznanie potrzeb i wizji najmłodszych mieszkańców w zakresie rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego, skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszego miasta. Dzieci z klas I-III mogą wypowiedzieć się w formie plastycznej, natomiast uczniowie klas IV-VIII za pomocą pracy literackiej lub krótkiego filmiku (do pięciu minut). Termin składania prac konkursowych mija 26 sierpnia br. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:…

 • Nowa ścieżka rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego

  Przez dwa dni reprezentanci organizacji pozarządowych, zespołów doradczych, uczelni wyższej, przedstawiciele spółek miejskich, jednostek organizacyjnych, instytucji pośrednictwa pracy, przedsiębiorców i wreszcie przedstawiciele samorządu lokalnego pracowali nad kierunkami rozwoju naszego miasta. 21-22 lipca przy ogromnym wsparciu doradców Związku Miast Polskich przeprowadzono warsztaty na potrzeby realizacji Programu ROZWÓJ LOKALNY. Pierwszy dzień został zorganizowany w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego i poświęcony przemysłom czasu wolnego (PCW). Moderatorami tej części byli dr Jarosław Górski oraz Krzysztof Markiel – eksperci ZMP ds. przemysłów czasu wolnego. Po prezentacji, dotyczącej znaczenia PCW dla rozwoju lokalnego i rozwoju instytucjonalnego, uczestnicy mieli okazję poznać efekty pracy zespołu miejskiego, który dokonał analizy potencjałów marketingowych, analizy SWOT i drzewa wyzwań dla…