• Konsultacje społeczne

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do wypełniania krótkiej ankiety konsultacyjnej, która ma na celu poznanie opinii nt. posiadanych zasobów i produktów miasta. Chcemy też dowiedzieć się, które czynniki rozwoju są Waszym zdaniem najistotniejsze. Konsultacje…

  • Rozwój Lokalny Tomaszowa Mazowieckiego

    Tomaszów Mazowiecki uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program jest adresowany do małych i średnich miast i ma…